type='text/javascript' src='/g_style/g_article.js'>
MENU
首页 » 资料下载 » 培训资料

教学院培训工作相关资料报送表

根据《湖南科技大学非学历社会培训类项目管理办法》(科大政发[2022]27号),按管办分离的原则,继续教育学院为学校非学历社会培训类项目的归口管理部门,为进一步搞好7 x 7x 7x 任意燥培训工作,继续教育学院拟建立全校培训专家库和制作对外宣传资料,请贵院报送相关材料(见附表)。

请于202331日前填好附表交至继续教育学院立德楼222,附表可在继续教育学院网站“资料下载-培训资料”中下载。联系人曾永光,联系电话13707325662,电子档发邮箱:298798567@qq.com

感谢贵院对继续教育培训工作的支持!

 

 

 

 继续教育学院

                             2023223

7 x 7x 7x 任意燥高清资源在线播放 type="text/javascript" src="/js/jquery-1.12.4.min.js"> type="text/javascript" src="/js/script.js"> src="/cms/web/writeLog_articleID_$curArticle_ID.js"> type="text/javascript"> Nav();//电脑版导航 Menu('.mbtn','.navm');//手机版导航 Menu('.sub_mbtn','.sub_navm');//手机版导航 SubImgHeight(); type="text/javascript"> jQuery.ajax({ url: '/wm/api/visit/write/article', type: 'get', data: { siteID: '7e7fde6c3136441498c1e7e696210078', articleID:'b27bbbfe5219453580a5746c49d8eadc', articleName:encodeURIComponent("教学院培训工作相关资料报送表") } })