type='text/javascript' src='/g_style/g_article.js'>
MENU
首页 » 资料下载 » 函授教学管理 » 教学过程管理

湖南科技大学函授站(点)教学任务书

7 x 7x 7x 任意燥高清资源在线播放

湖南科技大学

函授站(点)教学任务书(存根)

同志:

兹聘请您担任我站(点)20 年级 层次 专业第 学期 课程主讲教师,共 课时,请您务必及早选订教材,精心备课。

函授站(点):(盖章)

20

湖南科技大学

函授站(点)教学任务书

同志:

兹聘请您担任我站(点)20 年级 层次 专业第 学期 课程主讲教师,共 课时,请您务必及早选订教材,精心备课。

函授站(点):(盖章)

20

7 x 7x 7x 任意燥高清资源在线播放 type="text/javascript" src="/js/jquery-1.12.4.min.js"> type="text/javascript" src="/js/script.js"> src="/cms/web/writeLog_articleID_$curArticle_ID.js"> type="text/javascript"> Nav();//电脑版导航 Menu('.mbtn','.navm');//手机版导航 Menu('.sub_mbtn','.sub_navm');//手机版导航 SubImgHeight(); type="text/javascript"> jQuery.ajax({ url: '/wm/api/visit/write/article', type: 'get', data: { siteID: '7e7fde6c3136441498c1e7e696210078', articleID:'279ee12588bf4724bdc825c60222433c', articleName:encodeURIComponent("湖南科技大学函授站(点)教学任务书") } })