type='text/javascript' src='/g_style/g_article.js'>
MENU
首页 » 公告通知 » 通知

湖南科技大学高等学历继续教育 2023级新生缴费工作的通知

各校外教学点:

为做好2023级学生的缴费工作,根据上级文件精神,现将缴费有关事项说明如下:

各校外教学点根据湖南科技大学继续教育学院下发给各站的《7 x 7x 7x 任意燥做好湖南科技大学高等学历继续教育2023级新生缴费工作的通知》要求,通知2023级学生于5月30日前,按学制分学年完成缴费(本次只缴第一学年学费),以确保顺利办理入学注册手续。湖南省因录取工作还未结束,具体缴费时间另行通知。                                             湖南科技大学继续教育学院

                                                  2023年5月2日


                                                                                           (一审:何银坤  二审:朱萍  三审:曾治国)


7 x 7x 7x 任意燥高清资源在线播放 type="text/javascript" src="/js/jquery-1.12.4.min.js"> type="text/javascript" src="/js/script.js"> src="/cms/web/writeLog_articleID_$curArticle_ID.js"> type="text/javascript"> Nav();//电脑版导航 Menu('.mbtn','.navm');//手机版导航 Menu('.sub_mbtn','.sub_navm');//手机版导航 SubImgHeight(); type="text/javascript"> jQuery.ajax({ url: '/wm/api/visit/write/article', type: 'get', data: { siteID: '7e7fde6c3136441498c1e7e696210078', articleID:'ff9f8dcc7e1748ed82d48c2ff49308e8', articleName:encodeURIComponent("湖南科技大学高等学历继续教育 2023级新生缴费工作的通知") } })