type='text/javascript' src='/g_style/g_article.js'>
MENU
首页 » 公告通知 » 通知

7 x 7x 7x 任意燥观看学校2023级新生“开学典礼”和“开学第一课”直播回放的通知

各校外教学点:

学校2023级新生“开学典礼”和“开学第一课”系《湖南科技大学高等学历继续教育人才培养方案(2023年版)》中“入学教育”课内容,直播视频现已挂湖南科技大学继续教育信息化平台,请各校外教学点组织未收看直播的2023级新生在本学期完成观看,学生观看直播回放记录纳入其入学教育课程考核。

收看方法:关注“湖南科大继续教育”微信公众号(扫下方二维码添加关注),详细介绍将通过公众号进行推送。

2a2be74519804df999180d5f0ad1aff8.png

湖南科大继续教育                       湖南科技大学继续教育学院

                2023年9月21日
7 x 7x 7x 任意燥高清资源在线播放 type="text/javascript" src="/js/jquery-1.12.4.min.js"> type="text/javascript" src="/js/script.js"> src="/cms/web/writeLog_articleID_$curArticle_ID.js"> type="text/javascript"> Nav();//电脑版导航 Menu('.mbtn','.navm');//手机版导航 Menu('.sub_mbtn','.sub_navm');//手机版导航 SubImgHeight(); type="text/javascript"> jQuery.ajax({ url: '/wm/api/visit/write/article', type: 'get', data: { siteID: '7e7fde6c3136441498c1e7e696210078', articleID:'bf2c956a73d0477b9622d2c00e2a6e43', articleName:encodeURIComponent("7 x 7x 7x 任意燥观看学校2023级新生“开学典礼”和“开学第一课”直播回放的通知") } })