type='text/javascript' src='/g_style/g_article.js'>
MENU
首页 » 公告通知 » 通知

湖南科技大学高等教育自学考试2023 年上半年实践性环节课程考核通知


7 x 7x 7x 任意燥高清资源在线播放 type="text/javascript" src="/js/jquery-1.12.4.min.js"> type="text/javascript" src="/js/script.js"> src="/cms/web/writeLog_articleID_$curArticle_ID.js"> type="text/javascript"> Nav();//电脑版导航 Menu('.mbtn','.navm');//手机版导航 Menu('.sub_mbtn','.sub_navm');//手机版导航 SubImgHeight(); type="text/javascript"> jQuery.ajax({ url: '/wm/api/visit/write/article', type: 'get', data: { siteID: '7e7fde6c3136441498c1e7e696210078', articleID:'1b8a697fee0f4ffcb1bba09901e0abf8', articleName:encodeURIComponent("湖南科技大学高等教育自学考试2023 年上半年实践性环节课程考核通知") } })